Vicerrectoría de Investigación e Innovación

 Dr. Kiero Guerra Peña      
  
   Vicerrector de Investigación e Innovación  
   E-mail: kpena@pucmm.edu.do
   Télefono: 809-580-1962 Ext. 4493 y 4593                     


Campus


Santiago

 Lic. Carla Urbáez            Coordinadora de Proyectos                                                                                   E-mail: curbaez@pucmm.edu.do  Ext. 4130
 Lic. Sharina Bonilla        Coordinadora de  Divulgación  Científica                                                                                                                E-mail: sbonilla@pucmm.edu.do  Ext. 4129
 Lic. Niulka Martínez              Asistente de Proyectos                                                                                        E-mail: nmartinez@pucmm.edu.do  Ext. 4041                        
 Lic. Alejandra Martínez          Asistente de la VII                                                                                                   E-mail: almartinez@pucmm.edu.do   Ext. 4493 

Santo Tomás de Aquino

  Ing. Juan Gabriel Faxas                          Director de Investigación                                                                                      E-mail:        juanfaxas@pucmm.edu.do            Ext. 2161
 Lic. Jeanmy Bautista                              Coordinadora de Proyectos                                                                                        E-mail:  jeanmybautista@pucmm.edu.do       Ext. 2094
 Lic. Escarly Urbano                                Asistente de la VII                                                                                                   E-mail:   escarlyurbano@pucmm.edu.do           Ext. 2162 
 Lic. Ydelin Fabián                                    Asistente de la VII                                                                                                    E-mail:  ydelinfabian@pucmm.edu.do              Ext. 2449